Risico-inventarisatie en -evaluatie

Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E)

Een Risico-inventarisatie en -evaluatie is een verplicht onderzoek voor iedere werkgever die personeel in dienst heeft of personeel inleent. Alle bedrijven met personeel moeten in Nederland schriftelijk vastleggen of het werk gevaar kan opleveren voor of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Alle informatie over RI&E vindt op de site van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op www.rie.nl.

Wincoop Veiligheidstrainingen BV en de RI&E

Met Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) inventariseren we binnen  uw organisatie de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van werknemers. De deskundige van Wincoop Veiligheidstrainingen maakt een inschatting van de risico’s waarbij er wordt gekeken naar de grootte van een risico, de kans dat het risico optreedt en welk effect het risico teweegbrengt.

Plan van aanpak

Wanneer de risico’s zijn geanalyseerd wordt er een plan van aanpak opgesteld.  In het plan van aanpak (pva) wordt aangeven binnen welke termijn uw bedrijf concrete maatregelen gaat nemen tegen de geïnventariseerde risico’s en wat deze maatregelen opleveren.

Wat levert het op?

De voordelen van een Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) zijn:

  • Voorkomen van ongevallen
  • Terugdringen van ziekteverzuim
  • Vergroten van veiligheidsbewustzijn onder uw medewerkers
  • Inzicht in risico’s binnen uw bedrijfsvoering
  • U voldoet aan de wettelijke verplichtingen van de Arbowet

Bent u Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) plichtig?

In onderstaande illustratie kunt u zien of u Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) plichtig bent.

Wanneer dit het geval is kunt u bij in1keerBHV.nl terecht voor een deskundig advies.

Risico_inventarisatie_en_evaluatie-RIE

 

Bent u Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) plichtig? Wij helpen u graag met het opstellen van een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)!

Neem vrijblijvend contact op met in1keerBHV.nl voor aanvullende informatie betreffende een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende offerte, bel (085) 0667400 of mail ons gerust.